Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh
 
Biografi tokoh islam hari ini adalah tentang Matematikawan & Astronom muslim dari abad ke-4 Hijiriah. Al-Quhi adalah salah satu sarjana Muslim terkenal yang cerdas dalam ilmu astronomi dan ilmu matematika sekitar abad ke-4 H/abad ke-10 M. Beliau membuat angka observasi yang mana para sarjana pada masanya biasa memercayakan dan mengkritik beberapa hipotesis ahli astronomi yunani. Kepopulerannya juga datang dari keahliannya dalam membuat instrumen observasi. Dalam ilmu matematika, al-Quhi terfokus dengan Archimedes dan permasalahan Appolonius yang menyebabkan persamaan lebih tinggi daripada titik persamaan kedua. Dia mampu memecahkan beberapa masalah dan mendiskusikan persyaratan tentang setiap sebuah operasi. karya al-Quhi dalam ilmu astronomi dan matematika, buku-buku tersebut sebagai berikut : Kitab Marakiz al-Akr, Kitab al-Ussul ala Tahrikat Euclides, Kitab San’at al-Usturlab bi al-Barahin, Kitab aziyadat ala Archimedes fi al-Maqala Tania, Ikhraj al-Khatayn min Nuqta ala zaouiya Maaluma.
Semoga kita dapat meneruskan semangat beliau dalam belajar & menyebarkan ilmu, sehingga kita semakin dekat dengan Allah SWT. Aamiin.
 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *