Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh
Seri Biografi Tokoh Islam hari ini membahas tentang Al-Qalasadi, beliau adalah ilmuwan muslim yang bergerak dalam bidang ilmu matematika. Tanpa dedikasi sang matematikus Muslim di abad ke-15 itu, dunia boleh jadi tak mengenal simbol-simbol ilmu hitung. Sejarah mencatat, al-Qalasadi merupakan salah seorang matematikus Muslim yang berjasa memperkenalkan simbol-simbol Aljabar.
Semoga kita dapat mengambil hikmah dari perjuangan beliau dalam mencari ilmu & menjadikan kita semakin dekat kepada Allah SWT. Aamiin
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *